HARTMANN ScandiCare AB
Operation > Tips för behandling och omvårdnad > Endogena orsaker till kontamination

Endogena orsaker till kontamination

Om huden som gränsar till operationsområdet endast är otillräckligt draperad kan detta vara en källa till intraoperativa sårinfektioner.

Ogenomträngligt material minskar risken för infektioner efter operationen.

Det är därför viktigt att inte bara desinficera huden generöst utan också avgränsa och skydda verksamhetsområdet. Syftet med att använda drapering för patienten är att förhindra mikroorganismer att komma in i operationssåret. Infektiösa patogener kan komma från hudområden som inte är desinficerade eller nå ytan från djupare lager av hud efter desinfektion.

Risken ökar att bakterier kommer att vandra okontrollerat genom draperingen särskilt när otillräckliga draperingsmaterial (t ex textillakan av bomull) är genomsyrade med fukt. Om ogenomträngliga draperingar används istället kan eventuell kontaminering elimineras, vilket samtidigt minskar risken för sårinfektioner.