HARTMANN ScandiCare AB
Om HARTMANN > Miljöarbete och CSR > Miljöaspekter

Miljöaspekter

Syftet med koncernens miljöskyddsorganisation är att förhindra miljöskador. För att uppnå detta mål arbetar vi på alla våra produktionsplatser aktivt med förebyggande miljöskydd samt tidig behandling av byggnadstekniska, utrustningsrelaterade och organisatoriska åtgärder.

Som ett globalt företag väcker HARTMANN-koncernen ett allmänintresse. Vårt miljöledningssystem har därför granskats av oberoende revisorer enligt internationell standard. Våra produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 14001 och / eller godkända i enlighet med EU: s Environmental Management Audit Scheme (EMAS). 19 europeiska anläggningar har framgångsrikt granskats av oberoende revisorer. Detta innebär att koncernen har ett effektivt verktyg vid miljöarbetet och rutiner för att vidta åtgärder för att säkerställa dess funktionsduglighet. De internationella branschstandarder som används har också en positiv effekt på processer som förslagsverksamhet, kontraktsförhandlingar och försäkringspremier.

Råvaror  
För HARTMANN-koncernen är effektiv och ekonomisk användning av råvaror en grundläggande förutsättning för miljövänliga produktionsprocesser.

Vatten  
Trots höjda produktionsvolymer i koncernen, har det varit möjligt att minska vattenförbrukningen eller bibehålla en låg nivå.

Energi  
HARTMANN-koncernens viktiga miljömål inkluderar användning av miljövänlig energi och minskning av energiförbrukningen.

Avfallshantering  
Minimering och återvinning av avfall är en viktig faktor inom produktion, förpackning och distribution på alla produktions- och distributionsanläggningar inom HARTMANN-koncernen.