HARTMANN ScandiCare AB
Sårbehandling > Tips för behandling och omvårdnad > Steganpassad användning av hydroaktiva sårförband

Användning av hydroaktiva sårförband under de olika sårläkningsfaserna

Efter att orsaken till det kroniska såret har fastställts med differentialdiagnos och en motsvarande kausal behandling kan behandling av såret påbörjas. Steganpassad användning av hydroaktiva sårförband har visat sig vara framgångsrikt i klinisk användning. Behandlande läkare/sköterska måste dock ta hänsyn till alla faser av sårläkningen när man väljer ett lämpligt sårförband. Lokala störande faktorer såsom infektioner, nekroser, beläggningar, macerationer etc. spelar också en viktig roll.

Upprensningsfasen (antiexsudativa/inflammatoriska fasen)

Beläggningar och nekroser måste tas bort i upprensningsfasen.

Icke-vital, nekrotisk vävnad samt varig beläggning måste tas bort för att ge det kroniska såret en möjlighet att läka. Det finns flera olika konservativa och operativa förfaranden för debridering.

 
Förutom olika debrideringsförfaranden, bör sårförband som är mycket absorberande, men ändå håller såret fuktigt, användas vid rengöringsfasen. En ackumulering av exsudat kan främja sårinfektion. Dessutom bör maceration undvikas.

 

 

Lämpliga sårförband i upprensningsfasen:

 • Skumförband (t.ex. PermaFoam)
 • Kalciumalginat (t.ex. Sorbalgon)
 • Sårförband för fuktig behandling (t.ex. TenderWet)
 • Användning av silverhaltiga sårförband (t.ex. Atrauman Ag), utöver de hydroaktiva förbanden kan vara lämpligt för sår som är infekterade eller riskerar infektion.

Granuleringsfasen

I granuleringsfasen måste sårförbandet skydda såret från uttorkning.

Det primära målet för sårbehandling i granuleringsfasen är att skydda den växande vävnaden från uttorkning genom att hålla såret permanent fuktigt. Om såret torkar ut, dör celler och sårläkningen går kraftigt tillbaka. Samtidigt kan en överdriven mängd sårexsudat innebära maceration vid sårkanterna. Om såret är ganska torrt, är det lämpligt att fukta det med hydrogel. Förbandsartiklar med hög absorptionsförmåga som alginat eller skumförband bör användas till sår med stor mängd exsudat. Under optimala förhållanden påbörjas bildningen av epitelvävnad ganska snabbt.


Lämpliga sårförband under tidiga granuleringsfasen:

 • Skumförband (t.ex. PermaFoam)
 • Skumförband ( t.ex  HydroTac)

Lämpliga sårförband i granuleringsfasen:

 • Skumförband (t.ex. HydroTac)
 • Hydrokolloider (t.ex  Hydrocoll)
 • Hydrogeler (t.ex. Hydrosorb)
 • Kalciumalginat (t.ex. Sorbalgon)
 • Sårförband för fuktig behandling (t.ex. TenderWet)

Läkningsfasen

Det viktigaste målet vid läkningsfasen är att skydda såret.

Den sista och avgörande fasen vid sårläkningen är bildandet av den nya epitelvävnaden. Liksom granulationsvävnaden behöver också växande epitelvävnad fuktiga och varma förhållanden för migration av epitelceller. Såret bör dock också vara skyddat mot störningar från utsidan liksom från skador på cellerna vid förbandsbyten. 

 

 

 


Lämpliga sårförband i läkningsfasen:

 • Skumförband (t.ex. HydroTac)
 • Hydrokollioder (t.ex. Hydrocoll)
 • Hydrogeler (t.ex. Hydrosorb)

Hur ofta ett sårförband måste bytas varierar individuellt för varje sår. Frekvensen för förbandsbyte beror på tillståndet i såret samt valet av sårförband. Om sårförbandet är indränkt med sekret och smuts, bör det bytas. Därför är förbandsbyten ofta mer frekventa i upprensningsfasen än granulerings- eller läkningsfasen. Även om användning av hydroaktiva sårförband bidrar till sårläkning, är det bara en del av behandlingen. Det ersätter inte god omvårdnad av patienten som alltid skall behandlas utifrån en helhetsyn.