HARTMANN ScandiCare AB
Sårbehandling > Tips för behandling och omvårdnad > Kompressionsbehandling av venösa sjukdomar

Kompressionsbehandling av venösa sjukdomar

Den grundläggande behandlingen av venösa sår är kompressionsbehandling.

"Phlebology kan inte existera utan kompressionsbehandling" - (alltså kunskapen om hur man idag kan behandla venösa och arteriella sjukdomar) denna dogm gäller utan begränsningar även för behandling av venösa sår. Näringstillståndet i det skadade hudområdet kan förbättras med ett kompressionsbandage så att såret har en chans att läka.

Ett bra bandage bör omge benet tätt på alla sidor, med minskning av trycket från distala till proximala sidan och får inte klämma eller pressa ihop benet någonstans. Varje förband som uppfyller dessa krav är rätt och bra, oberoende av vilken metod som tillämpas. Ett kompressionsbandage uppnår sin fulla verkan endast i kombination med aktiv rörelse.

Kompressionsbehandling förbättrar mikrocirkulationen i sårområdet

Ett kompressionsbandage komprimerar venerna och förbättrar venklaffarnas funktion.

Kompression av benet komprimerar de vidgade venerna och återställer därmed till en viss grad funktionen hos venklaffarna. Flödeshastigheten av det venösa blodet ökar och transporten till hjärtat normaliseras. Vätskeansamlingar och metaboliska produkter tas bort från den skadade vävnaden när det venösa flödet åter fungerar. Svullnad och ödem går tillbaka. Öppna bensår kan läka eftersom mikrocirkulationen i sårområdet förbättras. Samtidigt fungerar kompressionsförbandet som ett stabilt stöd för benmusklerna och förbättrar och stöder vadmuskelpumpens funktion.
.