HARTMANN ScandiCare AB
Sårbehandling > Studier > Observationsstudie bekräftar: Atrauman Ag främjar sårläkning

Observationsstudie bekräftar: Atrauman Ag främjar sårläkning

15.03.2006 Med salvförbandet Atrauman Ag kan patienter med kroniska eller långsamt läkande sår behandlas effektivt. Detta har bekräftats av en observationsstudie på 624 patienter.

Kroniska eller långsamt läkande sår är ofta belastade med bakterier. Förutom antibiotikabehandling används ofta sårförband på dessa sår. Den antibakteriella effekten av Atrauman Ag, (ett salvförband som innehåller silver), har bekräftats i kliniska studier och laboratorietester. När Atrauman Ag appliceras på såret, kommer förbandets silverjoner i kontakt med exsudat. Silverjonernas placering är lokalt begränsad till sårförbandet. När bakterier kommer i kontakt med sårförbandet förstör silverjonerna dessa mikroorganismer. Sårets exsudat absorberas upp tillsammans med de döda bakterierna och endotoxiner i det sekundära sårförbandet. En observationsstudie på 624 patienter har visat att Atrauman Ag väsentligt främjar läkning av kroniska och långsamt läkande sår. Studien genomfördes av 211 praktiserande läkare, bland annat allmänläkare, dermatologer, kirurger och invärtesmedicinare - samt 11 sjuksköterskor. Patienterna behandlades med Atrauman Ag under i genomsnitt 23 dagar. Ett stort antal av såren var venösa bensår. Under observationsstudien minskade andelen sår som var helt eller delvis täckta av exsudat med 35% till 3%. Granulering och epitelvävnad ökade markant, sårets storlek hade minskat avsevärt och det var betydligt färre infekterade sår. Läkare och patienter rapporterade att sårens förutsättningar hade förbättrats eller förbättrats avsevärt genom användning av Atrauman Ag. Livskvaliteten för patienter förbättrades också med minskad sårsmärta.