HARTMANN ScandiCare AB
Sårbehandling > Studier > Diabetesfot: hydroaktiva sårförband underlättar läkningen

Diabetesfot: hydroaktiva sårförband underlättar läkningen

03.08.2006 Om makro- och mikrocirkulationen i huden störs, kan ett kroniskt sår utvecklas. En artikel i den medicinska tidskriften Lancet ger en översikt av den biologiska och molekylära sårläkningsprocessen.

Utan korrekta blodsockernivåer kan diabetesfoten inte läka.

Efter en skada på huden startar en komplex sårläkningsprocess där förlorad eller skadad vävnad ersätts och huden förnyas. Om makro- eller mikrocirkulationen i huden äventyras, utvecklas ett kroniskt sår som får svårt att läka. Professor Vincent Falanga från Boston University sammanfattar det aktuella kunskapsläget om biologisk och molekylär sårläkning i en översikt och förklarar vad som måste uppfyllas för en framgångsrik behandling av diabetessår (Lancet 2005; 366: 1736-1743). Diabetessår har liksom alla kroniska sår förlorat förmågan att synkronisera läkningsfaserna. På grund av en rad olika faktorer har en person med diabetesfot en försämrad sårläkning. Falanga skiljer mellan inre (neuropatier, kärlproblem och andra systematiska effekter på grund av diabetes) och yttre faktorer (sårinfektion, bildning av förhårdnader, alltför stort tryck på såret). "Dessa patologiska förändringar bygger ofta på varandra i en ond cirkel", skriver Falanga.

Förbättra störd makro- och mikrocirkulation

Hos patienter med kroniska sår, är en effektiv kausal behandling av den bakomliggande sjukdomen lika viktig som lokal sårbehandling. Syftet är att förbättra både makro- och mikrocirkulationen i huden för att främja läkning. I början av behandlingen av ett diabetessår måste blodsockernivåerna regleras, infektioner behandlas och den bristande kärlgenomströmningen korrigeras. Beroende på sårets tillstånd bör man använda hydroaktiva förband som förhindrar maceration och rensar såret på skräp och samtidigt stimulerar cellinväxningen under läkningsprocessen.