HARTMANN ScandiCare AB
Inkontinens > Studier

Studier

Åldras med god hälsa - stora skillnader finns inom de europeiska länderna  

Trots att medellivslängden ständigt ökar i Europa, är det inte alltid så att den längre livslängden tillbringas med god hälsa. Danska seniorer tycks ha en friskare ålderdom än äldre personer i övriga Europa.

Även liten inkontinens påverkar livskvalitén  
Även de som drabbas av liten inkontinens beklagar sig över ökad fysisk och psykisk ohälsa med självvald isolering som följd.