HARTMANN ScandiCare AB

Mer om HILMAS

HILMAS skapar optimala förbrukningsplaner.

Baserat på aktuella faktiska urin- och avföringsmängder och på de vårdinrättningen praktiserade bytestiderna kan man fastställa det individuella behovet av inkontinensprodukter för varje enskild vårdtagare och, efter två veckors praktisk användning, fastställa bytestiderna som standardförbrukning.

HILMAS säkerställer vårdkvaliteten.

De utskrivna förbrukningsplanerna fungerar som praktiska anvisningar och riktlinjer för vårdpersonalen och är en viktig del av vårddokumentationen.

HILMAS bidrar till att minska kostnaderna.

En behovsanpassad förbrukning av inkontinensprodukter ger besparingsmöjligheter och bidrar ofta till att minska kostnaderna betydligt eftersom dyr onödig förbrukning kan undvikas. Samtidigt möjliggör de fastställda förbrukningsplanerna och förbrukningsstatistiken en effektiv och detaljera kostnadskontroll för varje vårdtagare, varje avdelning, och för hela vårdinrättningen.

HILMAS förbättrar logistiken.

Du kan när som helst se behovet av inkontinensprodukter för varje vårdtagare eller varje avdelning. De utskrivna listorna underlättar beställning av produkter och på så sätt kan flaskhalsar i avdelningens produktförsörjning undvikas.

HILMAS förenklar administrationen.

Med ett musklick förvandlas förbrukningsplanerna till beställningar och programvaran räknar automatiskt ut de optimala beställningsmängderna. Den detaljerad informationen kan även användas som underlag i frågor som behandlar vårdinrättningens finansiella läge.

HILMAS optimerar lagerhållningen.

Mottagna beställningar tilldelas ett visst lager genom endast ett musklick. På så sätt kan inneliggande lager kontrolleras och justeras när som helst.

HILMAS är lätt att använda.

Programvaran är överskådlig och användarvänlig och lätt att använda även för mindre erfarna PC-användare. De inlagda uppgifterna kan enkelt ändras av avändaren själv när som helst, till exempel när nya vårdtagare skrivs in på vårdinrättningen eller när vårdtagare placeras om. På så sätt är förbrukningsplanerna liksom kostnadsanalyserna alltid uppdaterade.