HARTMANN ScandiCare AB
Operation > Tips för behandling och omvårdnad

Tips för behandling och omvårdnad

Ökningen av postoperativa sårinfektioner leder till komplikationer på sjukhusen. Med relativt enkla medel kan risken för sårinfektioner minska betydligt.

Endogena orsaker till kontamination  

Patienten är koloniserad med mikroorganismer som kan utlösa infektioner.

Exogena orsaker till kontamination  
Operationspersonalens hud, mun och händer är en återkommande källa till mikroorganismer som kan utlösa sjukhusinfektioner.