HARTMANN ScandiCare AB
Om HARTMANN > Presentation

Presentation

HARTMANN-ScandiCare AB ingår som ett helägt dotterbolag till PAUL HARTMANN AG med säte i Heidenheim, Tyskland. HARTMANN-koncernen är ett av Europas största företag inom Medicinteknik med verksamhet inom affärsområdena Hygien, Sårbehandling, Operation och Desinfektion. Koncernen sysselsätter 10.220 personer över hela världen och den totala försäljningen år 2012 uppgick till 15,2 miljarder SEK

 

Kontor och lager i Anderstorp, Småland

Från HARTMANN-ScandiCare med 25-talet anställda leder vi HARTMANNs verksamhet i Skandinavien och servar den skandinaviska marknaden tillsammans med våra försäljningsbolag i Danmark och Norge.

Evig ungdom kommer alltid att vara en ouppnåelig dröm. Men chanserna att leva vid god hälsa till hög ålder har förbättrats avsevärt under årens lopp till följd av framsteg inom medicin och hygien.

Genombrott inom bakteriologi och immunologi har gjort det möjligt att bekämpa de större epidemiska sjukdomarna och gisslet med sårinfektioner efter kirurgiska ingrepp. Tillkännagivanden av sensationella forskningsframsteg har nästan blivit vardagsmat.

När man tillämpar dessa upptäckter under praktiska medicinska förhållanden banar de väg för nya procedurer och terapier som är till glädje oss alla.
 
Vi är en liten men inte obetydlig del av denna värld som tjänar mänskligheten. Vi utvecklar, framställer och levererar många av de artiklar som behövs för vardaglig medicinsk behandling, vård och hygien.

Du träffar på oss överallt där människor får medicinsk vård och omvårdnad: sjukhuset, läkarmottagningar, förstahjälpen och i samband med vård av patienter i det egna hemmet.

Produkter som bär HARTMANNS blå ovala logotyp är även en välbekant syn överallt där en hög nivå av personlig hygien betraktas som nödvändig, t.ex. i kosmetika och hudvård, kvinnans hygien, babyhygien eller på det vida området för åldringsvård.

Alla kommer i kontakt med oss vid något tillfälle under livets gång. Inom HARTMANN ser vi det som vår plikt att dag för dag arbeta oss närmare fulländningen av vårt centrala mål: att tjäna mänskligheten.

Kvalitet är ett måste

Förr brukade artiklar av hög kvalitet tilldelas statliga priser och guldmedaljer, numera är det huvudsakligen kundernas tillfredsställelse och lojalitet som bevisar att kvalitet fortfarande är det bästa försäljningsargumentet i en konkurrenspräglad värld. Av detta skäl är kvalitetssäkring ett framträdande drag på alla stadier av våra produktionsprocesser.

Kvalitetssäkring kräver en hög grad av engagemang från företagets anställda, som regelbundet deltar i kurser om kvalitetsstyrning, produktionsteknik och ämnen som har att göra med fabrikshygien, som ger dem de grundläggande kunskaperna för att göra det möjligt för dem att klara av sina ansvarsområden.

1993 fick PAUL HARTMANN AG en bekräftelse från kvalitetssäkringsorganen att dess kvalitetsstyrningssystem uppfyllde standarden ISO 9001. 1994 fick företaget ett certifikat som visar att dess kvalitetssystem uppfyllde kraven enligt den europeiska standarden EN 46001 för medicinska produkter, denna standard är idag ersatt av EN 13485. CE-symbolen som våra produkter bär från slutet av 1996 är ett mycket tydligt tecken på att vi uppfyller EU:s krav på kvalitetsstyrning.

HARTMANN-ScandiCare’s kvalitetssystem är certifierat av tredje part och uppfyller kraven i kvalitetsstandarden SS-EN ISO 9001 och SS-EN 13485, samt miljöledningssystem SS-EN ISO 14001. Samtliga leverantörer är godkända efter vår leverantörsbedömning.

Leverantörens status för enskild produkt lämnas på begäran.